logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 117 พีเรียดจาก จาก 17 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI230453

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 3 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น BBQ เกาหลี
 • ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI230454

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 4 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น BBQ เกาหลี เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI230463

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
 • อาหารจานเด่น ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม
 • ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI230465

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! เมนูแหนมเนือง ** บรกิารขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม **
 • ทัวร์เวียดนาม ดานัง, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 24 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI230466

ทัวร์เวียดนาม ดานัง 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD95_FD ] ทัวร์ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์ ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ดานัง 2 คืน
 • อาหารจานเด่น บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
 • ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน, ทัวร์เวียดนาม
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 25 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI230439

ZGDAD-2324VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 26 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด VINI230440

ZGDAD-2323VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 25 มี.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด VINI190304

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน พักบานาฮิลล์ 4 ดาว 1 คืน, ดานัง 4 ดาว 1 คืน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
 • ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI230015

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ PVN24-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ แถมฟรี !! กระเป๋า และหมวกสุดเท่ เวียดนาม พักหรู 4 ดาว 3 คืน ( บานาฮิลล์ เมืองเว้ และดานัง ) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เยือนเมืองเว้ นั่งสามล้อชมพระราชวัง ล่องเรือมังกร ชมวัดเทียนมู่ ช้อปปิ้งตลาดดงบา เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ และเมนูอาหารทะเล
 • ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ฮอยอัน
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด VINI230016

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ PVN25-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ แถมฟรี !! กระเป๋า และหมวกสุดเท่ เวียดนาม พักหรู 4 ดาว 3 คืน ( บานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 2 คืน ) อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ และเมนูอาหารทะเล เมนูพิเศษ !! กุ้งมังกรราดซอส โต๊ะละ 1 ตัว
 • ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม