logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ นิงห์บิงห์ 13 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI230047

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ พักโรงแรม 4 ดาว ณ ซาปา 2 คืน, ฮานอย 1 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถราง และกระเช้า ขึ้นยอดเขา " ฟานซีปัน ( Fansipan ) " โมอาน่า ( Moana Sapa Cafe ) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ล่องเรือ ตามก๊ก ( Tam Coc ) สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน + ไวน์แดงดาลัด
  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์, ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด VINI230432

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ HAN10 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ พักโรงแรมซาปา 2 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันได ท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ เช็คอินคาเฟ่ สุดชิค MOANA CAFÉ, ชมหมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม และในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “ หลังคาแห่งอินโดจีน ” นำทุกท่านชม หมู่บ้านธูป ชานเมืองฮานอย, ล่องเรือ ตามก๊ก ( TAM COC ) เมืองนิงห์บิงห์
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT พิเศษ !!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
  • ทัวร์เวียดนาม ซาปา 2 คืน, ทัวร์นิงห์บิงห์, ทัวร์ฮานอย
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,999