logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ลาว 82 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220023

ทัวร์ลาว [ LVN01 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
18 ส.ค. - 28 ส.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
 รถตู้
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI220078

ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด
 • ทัวร์เวียงจันทน์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง, ทัวร์วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 65 - 2 ม.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
 รถตู้
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI220030

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL03 ] ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL/DD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
18 ส.ค. - 4 ต.ค. 65 (21 ช่วงวันเดินทาง)
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220031

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว, เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
18 ส.ค. - 2 ต.ค. 65 (20 ช่วงวันเดินทาง)
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220021

ทัวร์ลาว [ PLAO10-SL-VZ ] PRO ไทย-ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
18 ส.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,900