logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ดานัง 252 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220010

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 28 ต.ค. 65 (16 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI220009

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN081_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI220016

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบานาฮิลล์ ] [ VNVZ03 ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 3 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI220007

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 23 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI220011

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบานาฮิลล์ ] [ ทัวร์เวียดนามกลาง ] ซุปตาร์ .. บานาฮิลล์ Summer Hill 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 29 ต.ค. 65 (63 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220014

ซุปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 16 ต.ค. 65 (48 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220008

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN084_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 23 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI220013

ซุปตาร์...อุ๊ต๊ะ น่านอน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 29 ต.ค. 65 (59 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI220005

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN89_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 24 ต.ค. 65 (17 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด VINI220006

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN96_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 24 ต.ค. 65 (17 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999