logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ดานัง 381 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI230453

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 3 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น BBQ เกาหลี
 • ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI230454

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 4 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
 • อาหารจานเด่น BBQ เกาหลี เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (42 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI230463

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
 • อาหารจานเด่น ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม
 • ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI230465

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! เมนูแหนมเนือง ** บรกิารขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม **
 • ทัวร์เวียดนาม ดานัง, ทัวร์ดานัง
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI230466

ทัวร์เวียดนาม ดานัง 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD95_FD ] ทัวร์ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์ ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ดานัง 2 คืน
 • อาหารจานเด่น บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
 • ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน, ทัวร์เวียดนาม
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI230439

ZGDAD-2324VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 (33 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด VINI230440

ZGDAD-2323VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (31 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด VINI190304

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน พักบานาฮิลล์ 4 ดาว 1 คืน, ดานัง 4 ดาว 1 คืน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
 • ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI230441

ทัวร์เวียดนาม [ DAD32 ] ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว DAY 1 : กรุงเทพฯ ( ดอนเมือง ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส DAY 2 : สะพานมือสีทอง – ร้านอัญมณี– ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน DAY 3 : วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ ( ดอนเมือง )
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD + กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
 • ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
5 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI230467

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน [ BT-DAD99_FD ] ทัวร์ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน พักดานัง 4 ดาว 2 คืน, พักฮอยอัน 4 ดาว 1 คืน นำท่าน ล่องเรือลอยกระทง ในแม่น้าหว่าย และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของเมืองโบราณฮอยอัน ในยามค่ำคืนที่ส่องแสงระยิบระยับด้วยแสงไฟ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! เมนูแหนมเนือง
 • ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม