logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เวียงจันทน์ 144 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220078

ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด
 • ทัวร์เวียงจันทน์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง, ทัวร์วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
เดินทางช่วง
20 ต.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
 รถตู้
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI220129

ทัวร์หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน [ ซุปตาร์ .. ลาวมักหลาย ] ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ต.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
20 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด VINI220030

ทัวร์หลวงพระบาง [ FT-UTHVL03 ] ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL/DD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 29 พ.ย. 65 (19 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด VINI220031

ทัวร์หลวงพระบาง [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว, เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 29 พ.ย. 65 (19 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด VINI220131

ทัวร์หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน [ LAO04 ] ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 ต.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
 NOK Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI220125

ทัวร์หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน [ LFD04 ] ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220126

ทัวร์หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ LFD05 ] ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 65 - 2 เม.ย. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI220128

ทัวร์หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ ซุปตาร์ .. มนต์เสน่ห์ สปป.ลาว ] ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI220134

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินจากเชียงใหม่ - อุดรธานี [ FT-VTECN02 ] นั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ต.ค. - 25 ธ.ค. 65 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด VINI220124

ทัวร์หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน [ BT-LAO63_DD ] ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 30 ต.ค. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม