logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เวียงจันทน์ 118 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220023

ทัวร์ลาว [ LVN01 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 28 ส.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
 รถตู้
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI220030

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL03 ] ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL/DD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 4 ต.ค. 65 (29 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220031

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว, เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 2 ต.ค. 65 (28 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220019

ทัวร์ลาว [ LAO02 SL DMK ] อุดรฯ - ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ - หลวงพระบาง - วังเวียง 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 30 ก.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI220020

ทัวร์ลาว [ LAO01 SL DMK ] อุดรฯ - ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI220022

ทัวร์ลาว [ BT-LAO63_DD ] มหัศจรรย์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 31 ก.ค. 65 (6 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด VINI220021

ทัวร์ลาว [ PLAO10-SL-VZ ] PRO ไทย-ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. 65 - 3 ม.ค. 66 (29 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,900