logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ 531 พีเรียดจาก จาก 27 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220023

ทัวร์ลาว [ LVN01 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 28 ส.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
 รถตู้
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI220010

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 28 ต.ค. 65 (16 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI220030

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL03 ] ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL/DD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 4 ต.ค. 65 (29 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220031

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว, เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
 • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 2 ต.ค. 65 (28 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI220009

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN081_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI220019

ทัวร์ลาว [ LAO02 SL DMK ] อุดรฯ - ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ - หลวงพระบาง - วังเวียง 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 30 ก.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI220025

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน [ BT-MMR51_DD ] มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน, ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ( Shwedagon Pagoda ), สักการะพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • ย่างกุ้ง, หงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 25 ก.ย. 65 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI220029

ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ก.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (38 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI220016

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบานาฮิลล์ ] [ VNVZ03 ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 3 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI220007

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 23 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม