logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เวียดนามเหนือ 318 พีเรียดจาก จาก 15 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220010

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 28 ต.ค. 65 (16 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI220009

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN081_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI220016

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบานาฮิลล์ ] [ VNVZ03 ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 3 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI220007

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
 • ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 23 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI220011

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบานาฮิลล์ ] [ ทัวร์เวียดนามกลาง ] ซุปตาร์ .. บานาฮิลล์ Summer Hill 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 29 ต.ค. 65 (63 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220014

ซุปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 16 ต.ค. 65 (48 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220015

ซุปตาร์...น่าไป เกินปุยมุ้ย

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ก.ค. - 1 พ.ย. 65 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220017

ทัวร์เวียดนาม [ VNFD12 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4 วัน 3 คืน BY FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220026

ทัวร์เวียดนาม [ VFD02 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี, Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา, นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน, เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย, ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
 • อาหารจานเด่น พิเศษ! เฝอเวียดนาม, ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล, ไวน์แดงดาลัด, Buffet อาหารนานาชาติ
 • ทัวร์ซาปา, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์ฮาลองเบย์
เดินทางช่วง
5 ส.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 (19 ช่วงวันเดินทาง)
5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
31 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI220033

ทัวร์เวียดนาม [ VQH03 ] ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ดาลัด เช็คอินสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียแสนสวย ไฮไลท์ของเมือง, นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา และ ถ่ายภาพกับ บ้านสุดแปลก Crazy house, มุยเน่ ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง, พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมือง, OPTION!! เสริม สัมผัสการนั่งรถจิ๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน่
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! BBQ Buffet / ไวน์แดง Dalat
 • ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ดาลัด, ทัวร์มุยเน่, ทัวร์โฮจิมินห์ เดินทางโดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS บินตรงสู่โฮจิมินห์ + บินภายใน
เดินทางช่วง
3 ก.ย. - 26 ต.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65
10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
1 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
 Bamboo Airways Joint Stock Company
เริ่มต้น
13,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม