logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 45 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI230100

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด VINI230105

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
 Vietjet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด VINI230210

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด VINI230174

ZGTPE-2309CI ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 29 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค๊ด VINI230321

ZGTPE-2319BR ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 18 ธ.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
 EVA Air
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค๊ด VINI230396

ZGTPE-2320JX ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน (พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิค ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 26 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค๊ด VINI230140

ZGTPE-2313CI ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า ไฟล์ทสวย บินเช้า-กลับดึก
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
23,990