logo

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VINI230465
ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

  • ทัวร์เวียดนาม พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
  • ทัวร์เวียดนาม ดานัง, ทัวร์ดานัง
  • พิเศษ!! เมนูแหนมเนือง ** บรกิารขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม **
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
9 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 14,999 17,999 แสดง - 30
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 14,999 17,999 แสดง - 30
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 14,999 17,999 แสดง - 30
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD18_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน