logo

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VINI230463
ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์

  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ดานัง 3 คืน
  • ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
  • ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. 66 - 30 มี.ค. 67 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
2 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง [ BT-DAD88_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน