logo

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI230454
ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

  • ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 4 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
  • BBQ เกาหลี เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. 66 - 30 มี.ค. 67 ( 69 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 34
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 34
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 14,999 18,499 แสดง - 34
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 14,999 18,499 แสดง - 34
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 34
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 34
26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 34
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 20,999 24,499 แสดง - 34
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 12,999 16,499 แสดง - 34
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN21-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน