logo

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI230453
ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

  • ไฮไลท์ แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม พักดานัง 3 ดาว 3 คืน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง ) จุดเด่นของสะพานนี้ คือ สะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ
  • ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ดานัง
  • BBQ เกาหลี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 ( 55 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
Sold Out
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
2 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
Sold Out
30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 8,999 12,499 แสดง - 34
Sold Out
6 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
Sold Out
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 9,999 13,499 แสดง - 34
Sold Out
3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
9 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
Sold Out
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 14,999 18,499 แสดง - 34
Sold Out
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
Sold Out
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
Sold Out
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 34
Sold Out
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 12,999 16,499 แสดง - 34
Sold Out
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 16,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 11,999 15,499 แสดง - 34
Sold Out
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 10,999 14,499 แสดง - 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม พักดานัง 3 คืน [ PVN203-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน