logo

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ HAN10 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

รหัสทัวร์ : VINI230432
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ HAN10 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

  • พักโรงแรมซาปา 2 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันได ท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ เช็คอินคาเฟ่ สุดชิค MOANA CAFÉ, ชมหมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม และในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “ หลังคาแห่งอินโดจีน ” นำทุกท่านชม หมู่บ้านธูป ชานเมืองฮานอย, ล่องเรือ ตามก๊ก ( TAM COC ) เมืองนิงห์บิงห์
  • ทัวร์เวียดนาม ซาปา 2 คืน, ทัวร์นิงห์บิงห์, ทัวร์ฮานอย
  • เมนูพิเศษ !!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT พิเศษ !!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
31 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66 15,999 19,499 แสดง - 25
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
4 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ HAN10 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ HAN10 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน