logo

ทัวร์เวียดนาม ซาปา [ HAN09 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง

รหัสทัวร์ : VINI230431
ทัวร์เวียดนาม ซาปา [ HAN09 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง

  • พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3 ดาว นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครอง เวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับ บรรยากาศสุดฟิน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม และในภูมิภาคอินโดจีน ล่องเรือพร้อมชิมน้ำชาเวียดนาม และได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม " วัดตามจุ๊ก " เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้าง
  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์ฮาลอง, ทัวร์เวียดนาม วัดตามจุ๊ก
  • เมนูพิเศษ !!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT พิเศษ !!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 25
Sold Out
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
30 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 16,999 20,499 แสดง - 25
Sold Out
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 17,999 21,499 แสดง - 25
Sold Out
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 28,999 32,499 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซาปา [ HAN09 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม ซาปา [ HAN09 ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน