logo

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ LVN10 ] ลาว .. ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI230427
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ LVN10 ] ลาว .. ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

  • เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เวียงจันทน์ อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน เช็คสะพานสีฟ้า Option tour !! ล่องเรือแม่น้ำซอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
  • ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
  • อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำ ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ดื่มเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟังเพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพื่อให้ท่านสามารถเลือกชิม
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.ค. 66 - 24 ก.ย. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 8,999 11,999 แสดง - 18
Sold Out
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 8,999 11,999 แสดง - 18
Sold Out
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 8,999 11,999 แสดง - 18
Sold Out
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 8,999 11,999 แสดง - 18
Sold Out
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 8,999 11,999 แสดง - 18
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ LVN10 ] ลาว .. ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ LVN10 ] ลาว .. ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน