logo

ZGDAD-2320VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)

รหัสทัวร์ : VINI230290
ZGDAD-2320VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)

  • เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก "แฟนตาชี พาร์ค" เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 18
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 13,990 17,890 แสดง - 19
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGDAD-2320VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)
ZGDAD-2320VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน