logo

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ FT-UTHVL03 ] ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI230079
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ FT-UTHVL03 ] ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน

  • เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ฟรีโหลดกระเป๋า 10 กก. เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
  • ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์
  • ช้อปปิ้งตลาดมืด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 เม.ย. 66 - 30 ต.ค. 66 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 8,999 10,999 แสดง - 18
Sold Out
16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 11,990 13,990 แสดง - 16
Sold Out
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out
1 ส.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out
2 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out
6 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 15,990 17,990 แสดง - 16
Sold Out
17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
7 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 11,990 13,990 แสดง - 16
Sold Out
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 11,990 13,990 แสดง - 16
Sold Out
14 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
17 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 10,990 12,990 แสดง - 16
Sold Out
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 12,990 14,990 แสดง - 16
Sold Out
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 15,990 17,990 แสดง - 16
Sold Out
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 13,990 15,990 แสดง - 16
Sold Out
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 14,990 16,990 แสดง - 16
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ FT-UTHVL03 ] ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [ FT-UTHVL03 ] ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน