logo

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ LFD08 ] ออนซอน ลาว เด้ .. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ : VINI230056
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ LFD08 ] ออนซอน ลาว เด้ .. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

  • พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง บินตรงสู่เวียงจันทน์ บินกลับจากหลวงพระบาง เดินทางโดยสายการบิน AirAsia ( FD ) เวียงจันทน์ อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ วังเวียง เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจำปาลาว สะพานสีฟ้า หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง
  • ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์
  • JOMA Café ตลาดมืดหลวงพระบาง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 เม.ย. 66 - 29 ต.ค. 66 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 19,888 24,388 แสดง - 16
Sold Out
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 19,888 24,388 แสดง - 16
Sold Out
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 14,888 19,388 แสดง - 16
Sold Out
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 16
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 16
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 16
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 16
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ LFD08 ] ออนซอน ลาว เด้ .. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ [ LFD08 ] ออนซอน ลาว เด้ .. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน