logo

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

รหัสทัวร์ : VINI230047
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์

  • พักโรงแรม 4 ดาว ณ ซาปา 2 คืน, ฮานอย 1 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถราง และกระเช้า ขึ้นยอดเขา " ฟานซีปัน ( Fansipan ) " โมอาน่า ( Moana Sapa Cafe ) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ล่องเรือ ตามก๊ก ( Tam Coc ) สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่
  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์, ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน
  • เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน + ไวน์แดงดาลัด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 17,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 17,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 16,999 21,499 แสดง - 30
Sold Out
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 30
Sold Out
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
Sold Out
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 30
Sold Out
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 17,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67 17,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 17,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
Sold Out
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน