logo

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-VN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮานอย

รหัสทัวร์ : VINI230047
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-VN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์  ฮานอย

  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
  • เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 17,999 22,499 แสดง - 30
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 17,999 22,499 แสดง - 30
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 16,999 21,499 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-VN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์  ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-VN47_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮานอย
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน