logo

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN44_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก

รหัสทัวร์ : VINI230043
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN44_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก

  • พักโรงแรม 4 ดาว ณ ซาปา 2 คืน, ฮานอย 1 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถราง และกระเช้า ขึ้นยอดเขา " ฟานซีปัน ( Fansipan ) " โมอาน่า ( Moana Sapa Cafe ) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass Bridge เป็นสะพานแก้วใส แห่งแรกในประเทศเวียดนาม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก ( Tam Chuc ) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม
  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน, ทัวร์เวียดนาม ซาปา
  • เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด ณ ซาปา อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET ณ ฮานอย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ต.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 19,999 24,499 แสดง - 30
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 22,999 27,499 แสดง - 30
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 21,999 26,499 แสดง - 30
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 23,999 28,499 แสดง - 30
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 23,999 28,499 แสดง - 30
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 24,999 29,499 แสดง - 30
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 19,999 23,999 แสดง - 30
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN44_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก
ทัวร์เวียดนาม ซาปา พักซาปา 2 คืน [ BT-HAN44_FD ] ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย วัดตามจุ๊ก
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน