logo

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VINI230024
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

  • เที่ยวครบ 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน บินบ่าย กลับค่ำ
  • ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ บานาฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน