logo

ทัวร์เวียดนามกลาง บิน VZ [ BT-VN19_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI230023
ทัวร์เวียดนามกลาง บิน VZ [ BT-VN19_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฮอยอัน

  • เที่ยวครบ 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน
  • ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ บานาฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 14,999 18,499 แสดง - 30
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 18,999 22,499 แสดง - 30
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 30
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 30
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 12,999 16,499 แสดง - 30
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 30
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 11,999 15,499 แสดง - 30
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 15,999 19,499 แสดง - 30
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 13,999 17,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง บิน VZ [ BT-VN19_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง บิน VZ [ BT-VN19_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน