logo

ทัวร์เวียดนามกลาง บิน FD [ BT-VN87_FD ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI230019
ทัวร์เวียดนามกลาง บิน FD [ BT-VN87_FD ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

  • ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ บานาฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 66 - 30 ต.ค. 66 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
16 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
6 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
31 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 13,999 16,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 14,999 17,999 แสดง - 30
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง บิน FD [ BT-VN87_FD ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง บิน FD [ BT-VN87_FD ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน