logo

ทัวร์เวียดนาม [ PVN25-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เว้

รหัสทัวร์ : VINI230016
ทัวร์เวียดนาม [ PVN25-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เว้

  • ไฮไลท์ แถมฟรี !! กระเป๋า และหมวกสุดเท่ เวียดนาม พักหรู 4 ดาว 3 คืน ( บานาฮิลล์ เมืองเว้ และดานัง ) โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงกับ PVN24-VZ ต่างเวลาที่เที่ยวบิน โดย PVN25-VZ จะบินช่วงบ่าย วันแรกจึงเข้าพักที่เมืองดานัง ก่อนปิดท้ายโปรแกรมทัวร์พักคืนที่สาม ณ เมืองเว้
  • ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ดานัง
  • อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ และเมนูอาหารทะเล เมนูพิเศษ !! กุ้งมังกรราดซอส โต๊ะละ 1 ตัว
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 197 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 22,999 29,999 แสดง - 34
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 19,999 26,999 แสดง - 34
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
24 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
30 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 19,999 26,999 แสดง - 34
7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
8 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
9 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
15 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
16 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
22 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
23 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
29 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
4 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
5 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
6 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
11 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
12 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
13 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
19 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
20 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
25 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
26 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
27 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
2 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
3 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
4 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
9 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
10 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
11 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
16 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
17 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
18 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
23 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
24 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
25 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 20,999 25,999 แสดง - 34
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 20,999 25,999 แสดง - 34
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 21,999 26,999 แสดง - 34
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 21,999 26,999 แสดง - 34
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 21,999 26,999 แสดง - 34
31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
2 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
7 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
8 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 34
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
14 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
15 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
21 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
22 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
27 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
28 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
29 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
3 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
4 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
5 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
6 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
10 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
11 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
12 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
17 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
18 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
19 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 34
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
25 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
26 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
2 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
9 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 34
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 22,999 29,999 แสดง - 34
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 21,999 28,999 แสดง - 34
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 21,999 28,999 แสดง - 34
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 22,999 29,999 แสดง - 34
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 22,999 29,999 แสดง - 34
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 20,999 27,999 แสดง - 34
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 19,999 26,999 แสดง - 34
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ PVN25-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เว้
ทัวร์เวียดนาม [ PVN25-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เว้
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน