logo

ทัวร์ซาปา [ VFD15 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VINI230009
ทัวร์ซาปา [ VFD15 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4 วัน 3 คืน

  • ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยวหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก น้ำตกได๋เย๋ม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ ฮานอย อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย
  • ทัวร์ซาปา, ทัวร์เวียดนาม ซาปา, ทัวร์เวียดนามเหนือ หมกโจว
  • เต็มอิ่ม Van sam fanxipan บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 66 - 3 ก.ค. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 20,388 แสดง - 25
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ซาปา [ VFD15 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ซาปา [ VFD15 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน