logo

ทัวร์ซาปา พักซาปา 2 คืน [ PVN14-WE ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220108
ทัวร์ซาปา พักซาปา 2 คืน [ PVN14-WE ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 15,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 15,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 15,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 16,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 16,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ซาปา พักซาปา 2 คืน [ PVN14-WE ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ซาปา พักซาปา 2 คืน [ PVN14-WE ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน