logo

ทัวร์ซาปา ฟานซิปัน มกโจว [ PVN11-FD ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220103
ทัวร์ซาปา ฟานซิปัน มกโจว [ PVN11-FD ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 65 - 20 มี.ค. 66 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 34
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 34
4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 34
7 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 34
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 34
1 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 34
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 34
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ซาปา ฟานซิปัน มกโจว [ PVN11-FD ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ซาปา ฟานซิปัน มกโจว [ PVN11-FD ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน