logo

ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220078
ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

  • ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด
  • ทัวร์เวียงจันทน์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง, ทัวร์วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 65 - 2 ม.ค. 66 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 18
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 9,999 11,999 แสดง - 18

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว [ LVN03 ] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน