logo

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI220062
ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส, ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม และเงียบสงบ
  • ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก
  • บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ส.ค. 65 - 18 ม.ค. 66 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
Sold Out
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 35
Sold Out
8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 35
Sold Out
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 35
Sold Out
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 15,999 20,999 แสดง - 35
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน