logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน Da Nang เว้ ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI220062
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน Da Nang เว้ ฮอยอัน

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส, ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม และเงียบสงบ
  • ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก
  • บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ส.ค. 65 - 6 ม.ค. 68 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
3 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
4 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
10 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
17 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
18 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 30
24 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
25 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 30
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 30
3 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 4 4,004 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน Da Nang เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN98_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน Da Nang เว้ ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 4
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน