logo

ทัวร์เวียดนาม [ DAD11 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง พักบาน่าฮิลล์ เที่ยววันธรรมดา ราคาน่ารัก

รหัสทัวร์ : VINI220050
ทัวร์เวียดนาม [ DAD11 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง พักบาน่าฮิลล์ เที่ยววันธรรมดา ราคาน่ารัก

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 31
Sold Out
11 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 31
Sold Out
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 31
Sold Out
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 31
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ DAD11 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง พักบาน่าฮิลล์ เที่ยววันธรรมดา ราคาน่ารัก
ทัวร์เวียดนาม [ DAD11 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง พักบาน่าฮิลล์ เที่ยววันธรรมดา ราคาน่ารัก
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน