logo

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

รหัสทัวร์ : VINI220031
ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ

  • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว, เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
  • ทัวร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดมืด ( NIGHT MARKET )
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ส.ค. 65 - 2 ต.ค. 65 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
8 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
15 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 11,990 13,990 แสดง - 16
25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
29 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 10,990 12,990 แสดง - 16
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 11,990 13,990 แสดง - 16

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ
ทัวร์ลาว [ FT-UTHVL04 ] ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน - VZ
ราคาเริ่มต้น 10,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน