logo

ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220029
ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 20,499 แสดง - 25
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 16,999 21,499 แสดง - 25
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน