logo

ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220029
ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ส.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
11 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 25
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
5 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 25
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 25
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 25
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 20,499 แสดง - 25
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 16,999 21,499 แสดง - 25
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ [ SIN05 VZ ] SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน