logo

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

รหัสทัวร์ : VINI220010
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 10,999 13,999 แสดง - 30
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 9,999 12,999 แสดง - 30
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 9,999 12,999 แสดง - 30
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 10,999 13,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN87_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน