logo

ทัวร์เวียดนาม พักบนบานาฮิลล์ [ BT-VN096_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VINI220007
ทัวร์เวียดนาม พักบนบานาฮิลล์ [ BT-VN096_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

  • บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
  • ตลาดฮาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 65 - 21 มี.ค. 66 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 15,999 21,999 แสดง - 30
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 15,999 21,999 แสดง - 30
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 15,999 21,999 แสดง - 30
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 15,999 21,999 แสดง - 30
1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 16,999 22,999 แสดง - 30
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 17,999 23,999 แสดง - 30
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 20,999 26,999 แสดง - 30
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 21,999 27,999 แสดง - 30
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 20,999 26,999 แสดง - 30
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 20,999 26,999 แสดง - 30
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 15,999 21,999 แสดง - 30
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 30
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 30
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66 13,999 19,999 แสดง - 30
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 16,999 22,999 แสดง - 30
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 16,999 22,999 แสดง - 30
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 15,999 21,999 แสดง - 30
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 30
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 15,999 21,999 แสดง - 30
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 15,999 21,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม พักบนบานาฮิลล์ [ BT-VN096_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม พักบนบานาฮิลล์ [ BT-VN096_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน