logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

รหัสทัวร์ : VINI220007
ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

  • บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
  • ตลาดฮาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN082_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน