logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN96_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

รหัสทัวร์ : VINI220006
ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN96_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )

  • บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
  • ตลาดฮาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65 15,999 21,499 แสดง - 30
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 15,999 21,499 แสดง - 30
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 17,999 23,499 แสดง - 30
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 15,999 21,499 แสดง - 30
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
2 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 15,999 21,499 แสดง - 30
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 15,999 21,499 แสดง - 30
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 17,999 23,499 แสดง - 30
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 22,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN96_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ทัวร์เวียดนาม [ พักบนบาน่าฮิลล์ ] [ BT-VN96_VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน