logo

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T38 ] HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI190972
ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T38 ] HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ส.ค. 62 - 21 ม.ค. 63 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 29
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 29
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 29
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 29
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 29
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 29
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 29
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 29
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 29
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 29
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,888 27,388 แสดง - 29
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 18,888 23,388 แสดง - 29
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 29
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 29
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T38 ] HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T38 ] HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน