logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_TG ] ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติ้ง ชมตึกไทเป101 แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก (4D3N)

รหัสทัวร์ : VINI190588
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_TG ] ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติ้ง ชมตึกไทเป101 แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก (4D3N)

  • น้ำพุกลางเมืองเจียอี้, อุทยานอาลีซาน, ชิมชาอู่หลง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, บ้านสายรุ้ง, ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น), เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, แช่ออนเซ็นห้องพักส่วนตัว
  • WENHUA NIGHT MARKET, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ร้านพายสัปปะรด, ซีเหมินติ้ง, ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ชาไข่มุก, สเต๊กจานร้อน, มิยาฮาร่าไอศกรีม, บุฟเฟต์ชาบู, ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 22,900 26,900 แสดง - 25
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,900 26,900 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 21,900 25,900 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 22,900 26,900 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 21,900 25,900 แสดง - 25
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_TG ] ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติ้ง ชมตึกไทเป101 แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก (4D3N)
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_TG ] ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติ้ง ชมตึกไทเป101 แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก (4D3N)
ราคาเริ่มต้น 21,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน