logo

BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน

รหัสทัวร์ : VINI190391
BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน

  • วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิบุฟเฟ่
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65 4 4 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน
BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน
ราคาเริ่มต้น 4
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน