logo

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VINI190304
ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน

  • ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน พักบานาฮิลล์ 4 ดาว 1 คืน, ดานัง 4 ดาว 1 คืน
  • ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
  • พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 30
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 17,999 22,499 แสดง - 30
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 19,999 24,499 แสดง - 30
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 19,999 24,499 แสดง - 30
6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 15,999 20,499 แสดง - 30
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 14,999 19,499 แสดง - 30
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 14,999 19,499 แสดง - 30
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 14,999 19,499 แสดง - 30
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 17,999 22,499 แสดง - 30
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 16,999 21,499 แสดง - 30
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 15,999 20,499 แสดง - 30
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67 13,999 18,499 แสดง - 30
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 14,999 19,499 แสดง - 30
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 14,999 19,499 แสดง - 30
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 13,999 18,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน [ BT-DAD94_FD ] ทัวร์ดานัง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน