logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หนานโถว 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI230063

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป [ TVZ07 ] Taiwan One More Time +ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Qing Jing Farm)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5 วัน 4 คืน พัก เถาหยวน 1 คืน, หนานโถว 1 คืน, ไทเป 2 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง, เช็คอิน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
  • อาหารจานเด่น พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ ช้อปปิ้ง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติง และร้านปลอดภาษี อีกมากมาย
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป, ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะ
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 25 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
18,998