logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ จอร์เจีย 32 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI220139

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส ( พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI 1 คืน ) 6 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. - 28 ธ.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
39,990
ทัวร์โค๊ด VINI220136

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย กัม-มา-โจ๊-บา ( พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI ) 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
40,990
ทัวร์โค๊ด VINI220137

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย ทรานส์คอเคเซีย ( พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI 1 คืน ) 6 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 21 ต.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
40,990
ทัวร์โค๊ด VINI220138

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส สะพานเพชรแก้ว 7 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
40,990
ทัวร์โค๊ด VINI220141

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส (A) 6 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 28 ธ.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
40,990
ทัวร์โค๊ด VINI220140

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน ( 4 ดาว )

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ย. - 26 ธ.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
20 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
45,990
ทัวร์โค๊ด VINI220135

ทัวร์จอร์เจีย [ GTK02 ] FANTASTIC GEORGIA 7D4N BY TK

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล, นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา, ป้อมอนานูรี ( Ananuri Fortress ) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,888