logo

ทัวร์เวียดนาม [ DAD27 ] ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VINI230436
ทัวร์เวียดนาม [ DAD27 ] ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

  • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ฮอยอัน 1 คืน 4 ดาว นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง " บานาฮิลล์ ", สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE, โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล นำท่านทำกิจกรรม " ล่องเรือกระด้ง " ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น
  • ทัวร์เวียดนาม ดานัง, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน
  • บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ พิเศษ !!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT!!!
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ก.ย. 66 - 2 พ.ย. 66 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
29 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 25
30 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 13,999 18,499 แสดง - 25
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 13,999 18,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ DAD27 ] ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม [ DAD27 ] ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน