logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD13 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน สุดติ่งกระดิ่งแมว

รหัสทัวร์ : VINI220052
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD13 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน สุดติ่งกระดิ่งแมว

  • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว, นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมบรรยากาศโดยรอบพระราชวังเว้
  • ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS FREE
  • บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ มื้อพิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร มื้อพิเศษ!! เมนูอาหารพื้นเมือง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
10 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
30 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
6 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
13 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
27 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 25
Sold Out
4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 25
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 15,999 19,999 แสดง - 25
Sold Out
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 25
Sold Out
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 17,999 21,999 แสดง - 25
Sold Out
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 17,999 21,999 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD13 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน สุดติ่งกระดิ่งแมว
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD13 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน สุดติ่งกระดิ่งแมว
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน